Opdateret lørdag den 20. december 2014
 

Gravsten på Bornholmske kirkegårde

bornholm


Kirkegårde i Nørre herred
Allinge-Sandvig Kirkegård
Hasle Kirkegård
Klemensker Kirkegård
Olsker Kirkegård
Tejn Kirkegård
Rutsker Kirkegård
Rø Kirkegård

Kirkegårde i Sønder herred
Bodilsker Kirkegård
Christiansø Kirkegård
Nexø/Neksø Kirkegård
Pedersker Kirkegård
Poulsker Kirkegård
Aaker Kirkegård

Kirkegårde i Vester herred
Knudsker Kirkegård
Nyker Kirkegård
Nylars Kirkegård
Rønne Kirkegård
Vestermarie Kirkegård

Kirkegårde i Øster herred
Gudhjem Kirkegård
Ibsker Kirkegård
Svaneke Kirkegård
Østerlars Kirkegård
Østermarie Kirkegård

Flere oplysning om Bornholm kan ses på hjemmesiden:
Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening

Tilbage til: Dansk KirkegårdsIndex
Copyright © 2012 - 2017
Leif Sepstrup