Opdateret lørdag den 21. november 2020
 

Gravsten på Bornholmske kirkegårde

bornholm


Kirkegårde i Nørre herred
Allinge-Sandvig Kirkegård Opdateret 2020
Hasle Kirkegård Opdateret 2020
Klemensker Kirkegård Opdateret 2020
Olsker Kirkegård Opdateret 2020
Rutsker Kirkegård Opdateret 2020
Rø Kirkegård Opdateret 2020
Tejn Kirkegård Opdateret 2020

Kirkegårde i Sønder herred
Bodilsker Kirkegård Opdateret 2020
Christiansø Kirkegård
Nexø/Neksø Kirkegård Opdateret 2020
Pedersker Kirkegård Opdateret 2020
Poulsker Kirkegård Opdateret 2020
Aaker Kirkegård Opdateret 2020

Kirkegårde i Vester herred
Knudsker Kirkegård Opdateret 2020
Nyker Kirkegård Opdateret 2020
Nylars Kirkegård Opdateret 2020
Rønne Kirkegård Opdateret 2020
Vestermarie Kirkegård Opdateret 2020

Kirkegårde i Øster herred
Gudhjem Kirkegård Opdateret 2020
Ibsker Kirkegård Opdateret 2020
Svaneke Kirkegård Opdateret 2020
Østerlars Kirkegård Opdateret 2020
Østermarie Kirkegård Opdateret 2020

"Nyhed" Der kan nu søges på tværs af alle kirkegårde på Bornholm

Flere oplysning om Bornholm kan ses på hjemmesiden:
Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening

Tilbage til: Projekt gravsten
Copyright © 2020 - 2025
Leif Sepstrup